Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dvě výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků

Publikoval MAVERICKS advokáti v

maximalfocus-eZWGK5sIiBM-unsplash

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dvě výzvy na podporu zvyšování digitální úrovně podniků

Od 16. června 2022 mohou malé, střední i velké podniky posílat žádosti k účasti na dvou výzvách MPO: Digitální podnik a Virtuální podnik. Jejich cílem je zvýšení digitální úrovně podniků působících jak na českém, tak na zahraničním trhu prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

Výzva Digitální podnik má zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny a rozšíření výrobního sortimentu o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. Oproti tomu výzva Virtuální podnik obecněji požaduje výrazný posun v digitalizaci. Uzávěrka pro podání žádostí pro obě výzvy je 16. září 2022.

Kategorie: Novinky