Vláda představila záměr zdanit exity společností

Publikoval MAVERICKS advokáti v

Vláda představila záměr zdanit exity společností

Česká vláda v rámci tzv. konsolidačního balíčku představila záměr zdanit prodej podílů a akcií, jejichž hodnota přesahuje 40 milionů Kč.

Dosud byly příjmy z prodeje akcií a podílů zcela osvobozeny od daně, pokud byly drženy po dobu 5 let v případě společnosti s ručením omezeným a 3 let v případě akciové společnosti. Nově má být po splnění tzv. časové testu od daně osvobozen pouze prodej do hodnoty 40 milionů Kč.

Reakce podnikatelského prostředí na tuto změnu se různí. Někteří v ní vidí snížení atraktivity podnikání v ČR, zatímco jiní změnu koncepčně vítají, s hodnocením však nechtějí předbíhat, jelikož nejsou známy konkrétní parametry. Například není jasné, jaká sazba daně bude použita (základní 15% nebo zvýšená 23%) a zda se bude novela vztahovat i na podíly a akcie nabyté před její účinností. Jelikož se jedná o změnu dopadající na exity velkých i malých společností, budeme další vývoj bedlivě sledovat.

Kategorie: Novinky