Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů?

Publikoval MAVERICKS advokáti v

jakob-braun-izpGQ-T1ghA-unsplash

Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů?

Jednání o zákonu o ochraně oznamovatelů jsou v plném proudu. Lze očekávat, že bude schválen v následujících několika týdnech. Jeho význam spočívá v ochraně tzv. „whistleblowerů“, tedy fyzických osob, které oznámí protiprávní jednání v organizaci. Typicky se jedná o zaměstnance, ale návrh zákona ochranu poskytuje i osobám pracujícím na dohodu, dodavatelům či členům statutárního orgánu. Tyto osoby často nenahlásí protiprávní jednání, o kterém se dozví, z obavy z odvetných opatření ze strany dané organizace. Tomu se snaží tento nový právní institut zabránit.

Povinným subjektem budou mimo jiné zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci, některé orgány veřejné moci či veřejní zadavatelé. Organizace budou muset zavést vnitřní oznamovací systém, pomocí něhož bude moci whistleblower bezpečně oznámit porušení zákona.

Třebaže ochrana oznamovatelů pomůže v odhalování a potlačování protiprávních činností v organizacích, objevují se i negativní ohlasy. Asociace malých a středních podniků se např. obává dodatečné administrativy, která už teď představuje pro podnikatele značnou překážku. Jelikož se však jedná o transpozici evropské směrnice, český zákonodárce nemá v zavedení ochrany oznamovatelů na výběr.

Kategorie: Novinky