V říjnu vstupuje v účinnost novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Publikoval MAVERICKS advokáti v

viacheslav-bublyk-6WXbPWhT8c8-unsplash

V říjnu vstupuje v účinnost novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů vznikl jako transpozice evropské směrnice AML („anti-money laundering“, tzn. předcházení praní špinavých peněz). O prázdninách zákonodárce přijmul novelu, která opravila nedostatky v transpozici směrnice; hlavně zrušila rozdělení pojmu „skutečný majitel“ na „koncového příjemce“ a „osobu s koncovým vlivem“.

Dále zavedla, že korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje (mimo jiné) každá fyzická osoba, která má (přímo nebo nepřímo) podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech, zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větším než 25 %. Novela nabývá účinnosti 1. října.

Kategorie: Novinky