V Poslanecké sněmovně se začala projednávat důležitá novela v oblasti digitalizace obchodních korporací.

Publikoval MAVERICKS advokáti v

christin-hume-mfB1B1s4sMc-unsplash

V Poslanecké sněmovně se začala projednávat důležitá novela v oblasti digitalizace obchodních korporací.

Na začátku února byl Poslanecké sněmovně předložen návrh zákona, jehož cílem je umožnit plnou digitalizaci kapitálových společností v celém průběhu jejich životního cyklu. Novela by měla umožnit elektronické zakládání obchodních korporací, zapisování údajů do veřejných rejstříků a ukládání listin do sbírky listin. Zcela online by mělo jít zřizovat i pobočky v jiných členských státech. K usnadnění zakládání kapitálových společností mají členské státy povinnost vytvořit vzorové společenské smlouvy.

Zároveň má návrh za cíl změnit právní úpravu bezúhonnosti člena orgánu obchodní korporace. Současná úprava odkazuje ve věci bezúhonnosti na živnostenský zákon. Nově by nezpůsobilost k výkonu funkce měly zakládat tři okruhy důvodů: 1) rozhodnutí orgánu veřejné moci zakazující výkon funkce, 2) probíhající konkurs a 3) odsouzení za vybrané trestné činy související s činností člena voleného orgánu.

Navrhovaná účinnost těchto změn je stanovena již na 1. července 2022. Pokud by se povedlo zákon do tohoto data schválit, znamenalo by to pro obchodní korporace obrovskou časovou i finanční úsporu.

Kategorie: Novinky