Společnost s ručením omezeným lze nyní založit zcela online

Publikoval MAVERICKS advokáti v

Společnost s ručením omezeným lze nyní založit zcela online

Novela Notářského řádu znamená další krok ve snaze o digitalizaci státní správy. Notáři nyní mohou velkou část právních listin sepisovat v elektronické podobě. Prokázání totožnosti účastníků je při tom možné i na dálku prostřednictvím videokonference. Účastníkům stačí doložit uznávaný elektronický podpis a notář má povinnost identifikovat je prostřednictvím dokladu totožnosti. V praxi to znamená, že lze založit společnost s ručením omezeným zcela online, což výrazně usnadní celý proces. Zjednoduší se tím rovněž administrativa při právních jednáních společnosti jako rozhodnutí valné hromady. Tato změna se zatím týká pouze obchodněprávních záležitostí, právní jednání spojená například s dědictvím stále spadají pod starý režim.
Kategorie: Novinky