Novinky v digitalizaci advokátních služeb

Publikoval MAVERICKS advokáti v

Novinky v digitalizaci advokátních služeb

V červenci příštího roku nabývá účinnosti novela zákona o advokacii, která mimo jiné mění ustanovení týkající se prohlášení o pravosti podpisu. V současnosti je advokát oprávněn prohlásit podpis za pravý, pokud listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Nově ale bude stačit, když jednající osoba elektronický podpis na dokumentu uzná za vlastní. Na základě toho může advokát v elektronické podobě vystavit prohlášení o pravosti podpisu, čímž nahrazuje úřední ověření, které je pro některá právní jednání nezbytnou náležitostí.

Jde o další důležitý krok ke zjednodušení administrativy při právním jednání společností i jednotlivců. V listopadu jsme psali o srovnatelné novele notářského řádu, která v tomto roce výrazným způsobem zvýšila flexibilitu notářů. Díky ní mohou velkou část právních listin sepisovat v elektronické podobě a společnost s ručením omezeným lze nyní založit zcela online.

Kategorie: Novinky