Novela autorského zákona prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně

Publikoval MAVERICKS advokáti v

sigmund-HsTnjCVQ798-unsplash

Novela autorského zákona prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně

Důvodem nutnosti novelizace autorského zákona je podle Ministerstva kultury kromě transpozice dvou evropských směrnic také prudký rozvoj technologií, na který je třeba reagovat. Internet obsahuje velké množství autorských děl. Zákon se proto snaží technologických pokrok dostihnout.

Jednou z hlavních změn, kterou má novela přinést, se týká internetových úložišť. Pokud nebudou mít úložiště licenci od autora, budou muset na jeho výzvu dílo z úložiště odstranit a zabránit, aby bylo opakovaně nahráno. Musí také zavést účinný a rychlý mechanismus pro vyřizování stížností a zjednání nápravy.

Novela by měla změnit i občanský zákoník, konkrétně institut licence. Mimo jiné přibyde informační povinnost nabyvatele licence, aby se mohl autor informovat o prodejích svého díla. V případě, že by jeho odměna neodpovídala výnosům z využití licence, měl by totiž právo na tzv. bestsellerovou odměnu.

Kategorie: Novinky