Je možné získat ochrannou známku na zvuk otevírání plechovky?

Publikoval MAVERICKS advokáti v

Je možné získat ochrannou známku na zvuk otevírání plechovky?

Tribunál Evropské unie poprvé rozhodoval o zápisu zvukové ochranné známky předložené ve zvukovém formátu. Německá společnost vyrábějící nápojové plechovky podala žádost o registraci zvukového označení sestávajícího se ze zhruba sekundového zvuku otevírání plechovky následovaným devítisekundovým šuměním. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) žádost zamítl z důvodu absence rozlišovací schopnosti ochranné známky. 

Rozlišovací schopnost je považována za jednu ze základních funkcí ochranné známky. Díky ní může spotřebitel identifikovat daný výrobek mezi výrobky konkurence a založit na tom své nákupní rozhodování. Společnost se tedy obrátila na soud.

Soud poukázal na judikaturu, která požaduje, aby zvukové označení mělo „určitou rezonanci umožňující cílovému spotřebiteli jej vnímat a považovat jej za ochrannou známku, a nikoli pouze za prvek funkční povahy či za indikátor bez inherentních vlastností“. Z důvodu absence tohoto znaku soud žalobu zamítl. Tento případ je zajímavý z hlediska formy zápisu do rejstříku ochranných známek. Dříve byla požadována grafická reprezentace zvukového označení (např. notový zápis). Umožněním zápisu zvukového souboru se značně rozšiřují možnosti ochrany duševního vlastnictví, zároveň se však zvětšuje komplexita posuzování zápisu. (odkaz zde) .
Kategorie: Novinky