I advokáti se dočkají digitalizace, podpisy budou moci ověřovat přes videohovor

Publikoval MAVERICKS advokáti v

linkedin-sales-solutions-Be5aVKFv9ho-unsplash

I advokáti se dočkají digitalizace, podpisy budou moci ověřovat přes videohovor

Právní úpravu advokátních služeb čekají velké změny. Jednu z podstatných pravomocí advokáta představuje prohlášení o pravosti podpisu. Zákon advokátovi již řadu let svěřuje právo prohlásit podpis učiněný v jeho přítomnosti za pravý. Tím se nahrazuje nutnost úředního ověření daného podpisu, které lze jinak obstarat u notáře či v CzechPointu. Příkladem smlouvy, která vyžaduje úředně ověřený podpis, je smlouva o převodu podílu. Pokud mají strany po ruce advokáta, nemusí čekat ve frontě na poště – stačí ho požádat o prohlášení o pravosti podpisu.

Od 1. července 2022 se tato pravomoc advokáta rozšiřuje. Novela zákona totiž umožní prohlásit za platný i elektronický podpis. To znamená, že není nutné advokáta navštěvovat osobně, vše lze provést online. Možnost ověřit podpis bez nutnosti navštěvovat advokáta, notáře nebo CzechPoint a vyřešit veškeré ověřování online výrazně šetří nejen čas, ale i finanční prostředky.

Kategorie: Novinky