Evropský parlament a vyjednavači zemí EU se domluvili na návrhu směrnice, která cílí na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedeních společností

Publikoval MAVERICKS advokáti v

christian-lue-8Yw6tsB8tnc-unsplash

Evropský parlament a vyjednavači zemí EU se domluvili na návrhu směrnice, která cílí na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedeních společností

Pokud by směrnice prošla v navrhovaném znění, členské státy by měly povinnost transponovat do svých právních řádů kvóty pro zastoupení žen a mužů ve vedeních společností. Směrnice by se týkala jen veřejně obchodovaných společností s 250 a více zaměstnanci se sídlem v členském státě. Tyto společnosti by musely do 30. června 2026 splnit jednu ze dvou podmínek:

    a) alespoň 40 % členů orgánů bez výkonných pravomocí je obsazeno méně zastoupeným pohlavím,
    b) alespoň 33 % členů řídících orgánů je obsazeno méně zastoupeným pohlavím.

Nábor členů by neměl od počátku zvýhodňovat uchazeče méně zastoupeného pohlaví na úkor kvalifikace, ale v případě stejně kvalifikovaných uchazečů by mu společnost měla dát přednost. Návrh ještě musí projít Evropským parlamentem a Radou EU, teprve tehdy budou mít členské státy povinnost směrnici transponovat.

Kategorie: Novinky