Evropská komise navrhuje deklaraci evropských digitálních práv a zásad

Publikoval MAVERICKS advokáti v

Evropská komise navrhuje deklaraci evropských digitálních práv a zásad

Evropská komise navrhuje deklaraci evropských digitálních práv a zásad

Minulý týden vytvořila Evropská komise návrh deklarace evropských digitálních práv a zásad. Jejím cílem je nastavení společného referenčního rámce digitální transformace Evropské unie. Má poskytnout návod pro zákonodárce a společnosti pracující s novými technologiemi.

Deklarace vychází z principů ochrany dat, absence diskriminace, internetové neutrality a inkluzivity. Z digitální transformace musí benefitovat všichni, důraz bude kladen na starší, znevýhodněné a jinak zranitelné obyvatele. Kdokoliv nacházející se na území EU by měl mít přístup k vysokorychlostnímu a cenově dostupnému internetovému připojení a k celoživotnímu digitální vzdělávání s důrazem na work-life balance. Všechny klíčové veřejnoprávní služby by měly být přístupné online. Deklarace se také zabývá problematikou umělé inteligence. Každý by měl být podporován k využití potenciálu umělé inteligence a zároveň chráněn proti jejím potenciálním rizikům. Všechny velké platformy by měly fungovat na principu volné demokratické debaty, s důrazem na zachování svobody slova a omezování dezinformačních kampaní.

Deklarace evropských digitálních práv a zásad představuje důležitou součást snahy EU o plné využití digitální reformy a zároveň o minimalizaci rizik, které s sebou přináší. Deklarace vstoupí v platnost až po schválení Evropským parlamentem a Radou EU.

Kategorie: Novinky