Dočkáme se nové úpravy home officu?

Publikoval MAVERICKS advokáti v

mikey-harris-kw0z6RyvC0s-unsplash

Dočkáme se nové úpravy home officu?

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh novely zákoníku práce, která má přinést mimo jiné několik zásadních změn v úpravě institutu home office.

Novela zavádí právo zaměstnance žádat zaměstnavatele o umožnění práce na dálku, resp. ukládá zaměstnavateli povinnost případné zamítnutí písemně odůvodnit. Ještě výhodnější postavení by měla novela poskytnout zaměstnancům, kteří pečují o děti do 15 let (příp. jinou závislou osobu) a těhotným zaměstnankyním, jejichž žádosti musí zaměstnavatel vyhovět, ledaže by práci na home office bránily vážné provozní důvody nebo povaha vykonávané práce.

Stěžejním tématem, které bude v souvislosti s připravovanou novelou zákoníku práce rezonovat napříč pracovním trhem, bude otázka povinné kompenzace nákladů zaměstnance pracujícího z domova v minimální paušální výši, a to nejen v kontextu daňové uznatelnosti, ale i rostoucích cen energií. Této náhrady nákladů se zaměstnanec nebude moct vzdát.
Kategorie: Novinky