Právo v esportu

Správné nastavení podmínek spolupráce mezi týmem a hráčem je pro obě
strany mimořádně důležité. V zásadě existují 2 základní možnosti, jak smluvní vztah koncipovat – zaměstnanecký poměr nebo hráč jako OSVČ.

Pro úspěšné fungování každé esportové organizace je pozitivní vztah s
partnery a sponzory klíčový. Proto je důležité dávat si pozor na pár základních aspektů, jako je například nastavení smluvních povinností či smluvních pokut.

Ačkoli je prostředí esportu značně specifické, z naší zkušenosti se investování
v esportu v principu řídí podobnými pravidly, jako venture kapitálové investice
do startupů či klasické M&A transakce. Zpravidla tak bude třeba určit, zda se
bude jednat o dluhové financování (konvertibilní úvěr), nebo ekvitní investici.

Volba správné formy pro herní organizaci je důležitá z hlediska budoucích
záměrů zakladatelů.
V ČR se můžeme setkat nejčastěji s herními organizacemi ve formě zapsaných
spolků a společností s ručením omezeným.

Neboli vylepšení statistik nebo schopností pomocí
různých zakázaných asistentů, aimbotů, radarů či jiných cheatů. Ve světě profesionálního esportu jejich použití však představuje potenciální katastrofu pro celý klub.

Stejně jako běžný sport sužují i esport problémy s hráči, kteří užívají
nedovolené látky. Nejen cheating, ale i doping může výrazně zasáhnout do
slibně se rozvíjející kariéry hráče nebo celého klubu.

Leckterý zapálený fanoušek fotbalu nebo hokeje si občas vsadí na svého
favorita. Nicméně je třeba mít na paměti, že sázení je činnost regulovaná zákonem o hazardních hrách, a proto je třeba dát si pozor na určité aspekty.

Vybudování skutečného lovebrandu by mělo být cílem každé esportové
organizace i gamingového startupu. Chraňte si svou značku pomocí ochranné známky.

Naše kancelář se dlouhodobě zaměřuje na právo digitální doby a nové trendy, které přináší. Mezi ně bezesporu patří i esport, jehož raketový růst a rychlé zařazení do mainstreamu nás nepřestává udivovat a bavit. Vzhledem k tomu, že esport je vysoce specifické a stále se vyvíjející odvětví, vzniká v jeho rámci celá řada unikátních právních otázek. Abychom usnadnili orientaci v těchto právních otázkách, rozhodli jsme se na základě našich zkušeností a diskusí s klienty a přáteli působícími v esportu zpracovat přehled top osmi právních výzev, které v esportu vnímáme jako nejdůležitější, a současně shrnout nejočekávanější trendy a predikce pro rok 2021. Věříme, že naše publikace „Právo v esportu“ bude užitečná pro esportové organizace i další členy českého esportového ekosystému a přispěje k dalšímu rozvoji tohoto odvětví.

© Mavericks 2022