ESOP - Analýza zaměstnaneckých opčních programů v ČR

Motivační programy pro zaměstnance či klíčové spolupracovníky (ESOP) jsou velkým tématem, kterému se v právní praxi věnujeme téměř na každodenní bázi. Pro naprostou většinu technologicky orientovaných společností jsou ESOPy hlavním nástrojem, jak si získat talentované pracovníky, zásadním způsobem akcelerovat svůj růst a udržet si konkurenceschopnost na globální úrovni. Velkou překážkou v ČR je však podle našeho názoru legislativa, která vyvolává daňovou povinnost již v okamžiku vykonání opce (nabytí podílu či akcie zaměstnancem).

Cílem této publikace je shrnout aktuální možnosti v nastavení ESOPů v ČR a ukázat, jak k motivačním programům přistupují právní řády okolních zemí. Publikace v samém závěru obsahuje návrh legislativní změny v ČR, díky které by se naše země mohla stát konkurenceschopnější v digitální ekonomice. Budeme rádi za její sdílení a za navazující diskuze odborné i laické veřejnosti nad potřebnou legislativní úpravou.

© Mavericks 2023